=

Đánh giá đá dung nham vùng nông thôn Mỹ

TCCS - Trên cơ sở khung tiêu chí chung của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉ...HỒ QUÝ LY VỚI NHỮNG CỐNG HIẾN LỚN NÊU TRONG CẢI CÁCH NÔNG NGHIỆP. 13 Tháng Ba 2022. Hồ Quý Ly là một nhà cải cách lớn trong lịch sử dân tộc; bên cạnh những nhà canh tân đất nước tên tuổi như: Khúc Thừa Dụ, Trịnh Sâm, Nguyễn Tường Tộ. Hồ Quý Ly đã là một người ...

Tìm hiểu thêm

Hiện nay BCHTW Đảng đang tiến hành tổng kết nghị quyết s...Huyện Chương Mỹ: Hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Nguyễn Mai [email protected] Đánh giá tác giả: 07:25 thứ sáu ngày 21/01/2022. Năm 2022, Hà Nội phấn đấu 2 huyện còn lại đạt chuẩn nông thôn mới. (HNM) - Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan ...

Tìm hiểu thêm

Chương trình xây dựng nông thôn mới ở đây thật sự đã và đang tạo sự đoàn kết thống nhất...Vật lộn với dịch bệnh, Ấn Độ yêu cầu tất cả các công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông nước này gỡ bỏ mọi nội dung đề cập "biến thể Ấn Độ" của virus corona. Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19. Bluezone là ứng dụng giúp cảnh ...

Tìm hiểu thêm

Trên cơ sở Chỉ thị số 12-CT/TU, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở...Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) vừa có Văn bản số 1533 /BGDĐT-CSVCTBTH gửi Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu thống kê, đánh giá thực trạng điều kiện cơ sở vật chất trường, lớp học tại các vùng nông thôn gửi về Ban ...

Tìm hiểu thêm

Trung tâm còn tham gia các hoạt động về môi trường do các địa phương t...1 Những nhận thức mới về giai cấp công nhân hiện nay* 2 Quan điểm của C. Mác về lực lượng sản xuất và vấn đề bổ sung, phát triển quan điểm này trong giai đoạn hiện nay 3 Thực hiện nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Tìm hiểu thêm